Long An buộc tất cả dự án bất động sản công khai thông tin tiến độ, vốn đầu tư

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, nhiều chủ đầu tư dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách không công bố thông tin dự án hoặc không cập nhật thông tin dự án, làm cho chính quyền địa phương và người dân rất khó giám sát thực hiện dự án.

Xem thêm >>> Giới thiệu khu dân cư tái định cư thái sơn T&T

Do đó, để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư bao gồm đầu tư công và ngoài ngân sách phải công khai thông tin dự án. Các bảng thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình đảm bảo mọi người dân đều đọc được thông tin theo quy định và đảm bảo mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ, cập nhật thông tin ít nhất 3 tháng/lần. Nếu dự án thực hiện đúng tiến độ thì không phải cập nhật.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An cũng yêu cầu, tất cả các dự án đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin dự án, chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải lắp đặt xong các bảng thông tin dự án theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh; đối với các dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Nội dung thông tin dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách phải bảo đảm cung cấp thông tin với các nội dung chủ yếu như: tên dự án (có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư hoặc quyết định đầu tư); đại diện Chủ đầu tư (tên đơn vị chủ đầu tư, họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại); 

Đồng thời, phải cung cấp rõ quy mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất); vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ dự kiến thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…); ghi chú, cập nhật quá trình đầu tư, ghi rõ nguyên nhân trễ do nguyên nhân chủ quan hay khách quan.

Trước đó, tại buổi giám sát về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần cho biết, số lượng các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn nhiều, có những dự án kéo dài nhiều năm rất phức tạp, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án ngày một khó khăn do giá đất liên tục có biến động, có những sự việc để giải quyết đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các ngành, chính quyền địa phương, việc xử lý, thu hồi các dự án thì nhà đầu tư luôn có tâm lý không hợp tác….

Do đó, một số chỉ đạo xử lý đối với một số dự án chậm thực hiện hay thực hiện nhưng còn chưa kiên quyết; công tác kiểm tra, rà soát, xử lý dự án nói chung thực hiện còn chậm, chưa thể xử lý hết tất cả các dự án chậm triển khai; khi dự án chậm triển khai thì chậm đôn đốc gia hạn hoặc xử lý theo quy định.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Long An ông Nguyễn Thanh Cang đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng…; chủ động rà soát đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Long An có 24 Khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích 8.183,65ha. Trong đó, có 16 Khu công nghiệp hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 3.862,89ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê là 2.230,728ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 82,55%. 

Các khu công nghiệp còn lại đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng. Đối với cụm công nghiệp, có 22 cụm công nghiệp, diện tích 1095,5 ha đã đi vào hoạt động, tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp.

Hạnh Nguyên

Theo vneconomy