Đồng Nai ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa

Sau hơn 2 năm áp dụng, quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lộ nhiều bất cập. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thay thế.

Xem thêm >>> bán đất nền Nhơn Đức Nhà Bè

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND (Quyết định số 22) ngày 8/6 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 

Đây là quyết định thay thế cho Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành trước đó vốn có nhiều bất cập, không chỉ gây khó khăn cho người dân mà cả cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai trong việc tách thửa đất. 

Theo quy định mới, với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP. Biên Hoà) thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2. Tuy vậy, cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19m phải lớn hơn hoặc bằng 5m. Trường hợp cạnh tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m thì phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

Đối với đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách là 80m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m.

Còn những dự án trong khu dân cư, việc tách thửa đất được thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Đồng Nai ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa

Diện tích tối thiểu được tách thửa cho từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định mới. 

Đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP. Biên Hoà) thì diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa là 500m2. Trong khi đó, đất nông nghiệp tại nông thôn thì diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa là 1.000m2.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra quy định diện tích tối thiểu của loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đó là diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 hay 80m2 tuỳ theo đất ở đô thị hay đất ở tại nông thôn; trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Những trường hợp đã được duyệt tách thửa phù hợp với quy định, đã chuyển nhượng và được công chứng trước ngày Quyết định số 22 có hiệu lực thì được xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động theo quy định, trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch đất ở.

Quyết định số 22 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa cho từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Như vậy, so với quy định cũ, Quyết định số 22 đã bỏ quy định bắt buộc người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với những thửa đất có diện tích lớn, từ 500m2 – 2.000m2 đối với đất ở hoặc lớn hơn 5.000m2 đối với đất nông nghiệp. 

Ngoài ra, diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng được giảm xuống. Như xã Long Hưng, TP. Biên Hoà trước đây chỉ cho phép diện tích tối thiểu thửa đất sau tách là 80m2 thì nay chỉ còn 60m2. 

Theo Phương Anh Linh 

Vietnamnet