Bản Đồ quy hoạch khu dân cư xã Phước Kiển Nhà Bè

Quy hoạch khu dân cư xã Phước Kiển Nhà Bè ( khu dân cư Phước Kiển) được duyệt theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tỷ lệ điều chỉnh quy hoạch và phân khu sẽ là 1/2000.

Bản Đồ quy hoạch khu dân cư xã Phước Kiển Nhà Bè

Quyết định quy hoạch khu dân cư xã Phước Kiển Nhà Bè

Quyết định quy hoạch khu dân cư xã Phước Kiển Nhà Bè được căn cứ theo Luật Quy hoạch đô thị vào ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Nghị định số 37/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý xây dựng. Và Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của UBND TP HCM về thẩm quyền, quyết định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết. Quyết định:

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và phân khu tỉ lệ 1/2000 của khu dân cư xã Phước Kiển huyện Nhà Bè ( khu Nam Sài Gòn giai đoạn 3) với những nội dung chính như sau:

– Vị trí và ranh giới quy hoạch.

– Quy mô quy hoạch: Bao gồm tổng diện tích đất quy hoạch của xã là 156,44 ha.

Các mặt tiếp giáp của địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM bao gồm:

– Phía Bắc xã Phước Kiển: giáp với Rạch Đỉa.

– Phía Nam xã Phước Kiển: giáp với Rạch Cá Sấu

– Phía Đông xã Phước Kiển: giáp với khu định cư mới Phước Kiển.

– Phía Tây xã Phước Kiển: giáp với sông Ông Lớn và Kinh Cây Khô.

Tính chất quy hoạch của xã Phước Kiển trong tương lai là khu dân cư xây mới với dự bao quy mô dân số trong tương lai là 26.000 người và cơ cấu quy hoạch phân khu tỉ lệ là 1/2000.

Xem thêm >>> bán đất nền Nhơn Đức Nhà Bè

Một số nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng của quy hoạch xã Phước Kiển trong các năm tiếp theo

Bản dự án quy hoạch xã Phước Kiển Nhà Bè trong những năm tiếp theo là nghiên cứu về chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nằm giáp với tuyến đường lớn là đường Đào Sư Tích nhằm giúp tránh được những xáo trộn không đáng có đối với cuộc sống của cư dân. Theo đó, tron dự án được đề xuất bởi đơn vị tư vấn quy hoạch đô thị là Công ty Tư vấn Quy hoạch & Phát triển Đô thị HCMC thì UNBN huyện Nhà Bè chủ yếu khuyến khích người dân đầu tư và hợp tác vào những dự án xây dựng mới tập trung làm khai thác được hiệu quả cũng như tiềm năng sử dụng đất, giúp thay đổi dần dần bộ mặt của đô thị.

Một số các công trình công cộng cũng cần phải được tính toán lại nhằm đáp ứng được toàn bộ khả năng của những công trình hiện hữu. Đồng thời, yêu cầu phân bổ hợp lý giữa những đơn vị nhà ở, đơn vị xây dựng trong các bán kính của từng khu vực một cách phù hợp nhất. Hệ thống công viên cây xanh cũng nhằm đáp ứng được hệ thống phân bổ cây xanh, khu sân chơi, tận dụng hệ thống quỹ đất đang còn trống, hoang hóa.

Về vấn đề bố trí và quy hoạch công trình hạ tầng kĩ thuật cấp đô thị, cũng cần phải được thực hiện song song cùng nhau để có thể nâng cấp hệ thống bộ mặt đại diện của các khu đô thị mới tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Các dự án quy hoạch xã Phước Kiển huyện Nhà Bè cùng đồ án đã được quy hoạch chi tiết với tỷ lệ là 1/500 và đã được phê duyệt, phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu của huyện Nhà Bè.