Tp.HCM phân bổ 3.656 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư

Theo thông tin từ Thành ủy Tp.HCM, UBND thành phố chấp thuận phân bổ cho UBND các quận, huyện 3.656 căn hộ và nền đất (trong đó 2.577 căn hộ và 1.079 nền).

Xem thêm >>> bán đất huyện Nhà Bè

Mới đây, UBND Tp.HCM đã ban hành quyết định về phân bổ cho UBND các quận - huyện nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ tái định cư (TĐC) cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn năm 2020.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ trong năm 2020. Trong đó có danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng vốn ngân sách; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về danh mục dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng nhà ở, đất ở được phân bổ.

Đồng thời, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt. Đồng thời, xem xét, ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án.

Trường hợp có vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND quận, huyện phải báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố để trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận trước khi bố trí sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh nếu có (gồm chi phí quản lý sử dụng và quản lý vận hành căn hộ) từ việc chậm bàn giao căn hộ, nền đất cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng; chậm bố trí sử dụng nguồn nhà đã được UBND thành phố giao. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong trường hợp tỷ lệ sử dụng quỹ nhà ở, đất ở so với quỹ nhà ở, đất ở được phân bổ trong năm 2020 thấp hơn 90%.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư. Hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện bán đấu giá, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Hạ Vy

Theo Trí thức trẻ