6.694 doanh nghiệp BĐS được thành lập mới trong năm 2020

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ kế hoạch và đầu tư), trong năm 2020 cả nước có 6.694 doanh nghiệp kinh doanh BĐS được thành lập mới, tương đương với khoảng gần 19 doanh nghiệp chào đời mỗi ngày.

Cụ thể, năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2.235,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.043 nghìn lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm trước. Chia theo khu vực kinh tế, trong năm có 6.694 doanh nghiệp BĐS được thành lập mới, số giảm 15,5% so với năm 2019. 

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 dẫn đến 978 doanh nghiệp phải giải thể trong năm qua.

Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ dịch bệnh Covid, nhưng trong năm qua, lĩnh vực BĐS vẫn khá thu hút nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi có tới 3 tỷ USD đổ vào thị trường trong năm qua.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, trong tổng số 28,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thì có đến 3 tỷ USD đổ vào BĐS.

Đáng nói, trong số 3 tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường BĐS năm qua, có tới 2 tỷ USD được đầu tư vào thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động sản xuất kinh doanh BĐS.

Hạ Vy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị