Chính sách bảo mật thông tin

Quy định bảo mật thông tin

Các thông tin của Khách hàng khi sử dụng sản phẩm trên trang web www.diaocnhabe.vn sẽ được bảo mật và không tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý Khách cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân : Trong trường hợp cần thiết www.diaocnhabe.vn có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn,…

Chia sẻ thông tin cá nhân: Công ty cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật,…

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên www.diaocnhabe.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà www.diaocnhabe.vn cần khách hàng cung cấp để www.diaocnhabe.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và tư vấn cho quý khách hàng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho www.diaocnhabe.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin

diaocnhabe.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để :

- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và www.diaocnhabe.vn

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.diaocnhabe.vn
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

ĐỊA ỐC NHÀ BÈ

Địa chỉ : 824 Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0924136386 

Email : info@diaocnhabe.vn

Website : www.diaocnhabe.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website www.diaocnhabe.vn được Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Đồng Phát cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.diaocnhabe.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.diaocnhabe.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý website www.diaocnhabe.vn yêu cầu các cá nhân khi ký gửi/đăng ký mua phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.diaocnhabe.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.